jaVeus 2018

Imatge gràfica per la primera i la segona edició del jaVeus, el cicle de concerts de petit format de Tarragona.

Octubre de 2016 i gener-febrer de 2018