El trasllat del Braç de Santa Tecla

Conte infantil encarregat per l’Ajuntament de Constantí en motiu del 700 aniversari del pas de la reliquia de la santa pel poble de Constantí.

Desembre de 2021